Mezzmo 3.4.2

Mezzmo 3.4.2

Conceiva – 22,7MB – Freeware – Windows
The ultimate home entertainment software that streams music, movies, TV shows and photos from your PC to your TV, home theater, games console and digital media appliances. Works with PS3, Xbox 360 and all popular digital media devices from Sony, Toshiba, D-Link, Netgear, Buffalo, Logitech and many more. After installing Mezzmo, it automatically finds all your music, movies and photos on your computer and organizes them into playlists using attributes in the digital media files - such as artist, album, genre, year, file type and more. Then it's simply a matter of connecting to Mezzmo from your PS3, Xbox 360 or digital media appliance in your home and start enjoying your digital media. Mezzmo can organize large collections of music, movies and photos - 50,000 files or more. You have unlimited flexibility when organizing your digital media files with five different types of playlists included. Mezzmo works perfectly alongside your favorite media player - including iTunes, Windows Media Player and Winamp. You can import your complete iTunes library into Mezzmo with just one click, or you can import particular playlists that you want to share in your home. Also, you can rip CDs as MP3 files, or burn CDs and DVDs. Mezzmo is easy-to-use with comprehensive help including a Media Sharing Guide to get you up-and-running in minutes. Mezzmo supports all popular music, video and photo formats - including MP3, WMA, M4A, OGG, FLAC, AU, WMV, AVI, DivX, Xvid, M4V, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGM, MKV, Real, QuickTime, 3GPP, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF and many more. Mezzmo is fully DLNA and UPnP AV compliant - meaning that it will work with all popular Digital Media Appliances, Digital Media Players, Network Media receivers, games consoles and Network-Ready TVs. Free Mezzmo Media Player is included. Install it onto all your other PCs in your home for instant PC-to-PC streaming on your home network.

Tổng quan

Mezzmo là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Conceiva.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mezzmo là 5.2.0.0, phát hành vào ngày 28/12/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/01/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 5.2.0.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Mezzmo đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 22,7MB.

Mezzmo Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mezzmo!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Mezzmo cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại